Přejít k obsahu
     
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Výzkumné a vývojové centrum
  • Konstrukce vozidel a výrobních strojů
  • Obrábění
  • Tváření

Regionální technologický institut (RTI) je strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, které bylo vybudováno díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2: „Regionální VaV centra".

V moderně vybavených laboratořích a zkušebnách centra je prováděn výzkum a vývoj zaměřený především na:

 Reklama a propagace

Patička