Přejít k obsahu
     
REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT
Výzkumné centrum zaměřené na:
  • - Konstrukci vozidel
  • - Konstrukci výrobních strojů
  • - Technologie obrábění
  • - Technologie tváření

Regionální technologický institut (RTI) je strojírenské a technologické výzkumné centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni, které bylo vybudováno díky finančním prostředkům z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2: „Regionální VaV centra".

V moderně vybavených laboratořích a zkušebnách centra je prováděn výzkum a vývoj zaměřený především na:

 Patička