Přejít k obsahu

Nabízíme

Návrhy obráběcí strategie

Jednou z hlavních činností laboratoře jsou návrhy obráběcích strategií s využitím progresivních technologií obrábění včetně návrhu vhodných nástrojů. Kromě navržených strategií, které jsou otestovány na univerzálních strojích, jsou vypracovány počítačové simulace provedené v prostředí progresivních CAM systémů SolidCAM a Catia V6.

 

Ověřování technologií

S návrhem obráběcích strategií úzce souvisí i samotné ověřování technologií. Navržené technologie obrábění jsou podrobeny testování v laboratoři na univerzálních strojích s využitím standardních i speciálních nástrojů. Testováno je vždy několik variant,  z nichž je vybrána ta nejhodnější vzhledem  k zadání.

 

Vývoj funkčních vzorků

Kromě návrhů progresivních obráběcích strategií se vyvíjejí i nové funkční vzorky, které slouží k ověření funkčnosti navrhované součásti nebo dílu, a to s  ohledem  na  konstrukční,  materiálové  vlastnosti a životnost.

 

Testování řezných nástrojů

Pro plné využití progresivních technologií jsou potřeba nejen standardní, ale často i speciální řezné nástroje. Při testování je proto využito i speciálně navržených řezných nástrojů, které jsou využity pro zvýšení efektivnosti obráběcího procesu.

Patička