Přejít k obsahu

Nabízíme

Návrhy měřicích strategií

Jednou z hlavních činností jsou návrhy měřicích strategií s využitím progresivních technologií a softwarů. Kromě navržených strategií, které jsou otestovány v laboratoři, jsou v elektronické podobě vypracovány simulace provedené v prostředí progresivního software Calypso.

 

Kontaktní a bezkontaktní 3D skenování

Navržené strategie jsou podrobeny testování v laboratoři na univerzálních strojích s využitím standardních i speciálních měřidel a přístupů. Testováno je několik variant, z nichž je vybrána ta optimální vzhledem k zadání.

 

Digitalizace za účelem zpětné tvorby modelu

Složité prototypové díly popřípadě součásti, u kterých není možné z různých důvodů zajistit  3D  model, je možno velice produktivně nasnímat a tento model pak zpětně vytvořit včetně kompatibility se software CATIA/SOLID.

Patička