Přejít k obsahu

Hlavní vybavení

CMM Carl Zeiss Prismo 7 Navigator

Prismo Navigator firmy Zeiss je na celém světě synonymem pro vysokorychlostní skenování a maximální přesnost ve výrobním prostředí. Zeiss Prismo 7 Navigator s maximální dovolenou chybou při měření délky pouze 0,9 + L / 350 µm je ideální pro splnění nejvyšších požadavků na přesnost.

Vysoce přesný  kruhoměrTaylorHobsonTalyrond 585 Lt

Zařízení pro  měření  úchylek  tvaru  a  polohy,  jakož  i  pro  měření  lineární a obvodové drsnosti. Umožňuje též 3D měření válcovitých dílů a jejich analýzu v systému Talymap. Jedná se o stroj nejvyšší možné kvality s odchylkou od LSCI 0,015 + 0,00025 µm/mm.

Vysoce přesný profiloměr/drsnoměrHommelEtamic T8000

Systém Hommel-Etamic T8000 RC je flexibilním řešením pro  měření  geometrických  tvarů, drsnosti  a vlnitosti  povrchu jednotlivých součástek. Systém T8000 má stavebnicový design, který umožňuje vzájemné propojení různých posuvových jednotek, typů snímačů, sloupů a granitových desek.

Další vybavení

• Délkové etalony pro kalibraci absolutních a komparačních měřidel

• Ruční měřidla absolutní i komparační s přesností 1 μm

• Fixační sady pro upevnění a polohování tvarově složitých dílů

 

Patička