Přejít k obsahu

Nabízíme

Nekonvenční termomechanické zpracování ocelí a slitin

Jednou z hlavních činností laboratoře je vývoj nových postupů a technologií termomechanického zpracování nízkolegovaných ocelí a slitin za účelem dosažení unikátních a jedinečných high-end mechanických vlastností. Výsledkem tohoto výzkumu a vývoje je dosažení sofistikovaných strukturních stavů pomocí nekonvenčních technologických postupů zpracování zaručujících vynikající pevnostní a deformační vlastnosti.

 

Komplexní modelování  termomechanických procesů s extrémními změnami gradientů

S nekonvenčním termomechanickým zpracováním ocelí a slitin úzce souvisí i využití modelovacích a simulačních technik. To vede ke zvýšení přesnosti a efektivity návrhů tvářecích procesů a tvorbě komplexních modelů tváření a termomechanického zpracování. Materiálově-technologické modelování  představuje  prostředek, který umožňuje provádět efektivní návrhy a následné optimalizace reálných procesů tváření. Výsledky modelování pak umožňují posoudit vliv změn navržených parametrů stávajících technologií na  proces a výsledný produkt, ale i poskytnout představu o vlastnostech a struktuře konečného produktu při zavádění nových technologií

 

Návrh nekonvenčních a neobvyklých mikrostruktur

Jedná se o činnost zaměřenou na vytvoření nových technologických procesů zaměřených na vytvoření neobvyklých strukturních stavů u běžně používaných materiálů. Výsledkem jsou zlepšené  vlastnosti, jako je odolnost vůči otěru, korozi, tečení či zlepšené únavové vlastnosti. Vytvořené postupy mohou být poté zavedeny do běžné výrobní praxe.

 

Příklad nových myšlenek

Jedním z možných příkladů takové kombinace může být spojení tváření vnitřním přetlakem plynu, hot-stamping procesu a Q&P zpracování. Právě spojení těchto tří přístupů bylo použito pro výrobu tenkostěnných dutých součástí. Po postupné optimalizaci technologických parametrů byly získány součásti s převážně martenzitickou strukturou a malým podílem bainitu. U testovaných součástí bylo dosaženo meze pevnosti přesahující 1950 MPa při tažnosti dosahující 15%.

Patička