Přejít k obsahu

Hlavní vybavení

LET - IMG_3111v2

Zařízení pro vývoj inkrementálního tváření 

Speciální zařízení určené pro redukci průměru kulatého tyčového výchozího materiálu kosým válcováním. Díky technologické možnosti zařazení kroku zahřívání a prudkého ochlazení válcovaného materiálu za krok tváření lze navíc pomocí tohoto zařízení realizovat různé varianty termomechanického zpracování tyčové oceli. Zařízení umožňuje vytvářet válcové, kuželové a jiné předdefinované rotačně symetrické tvary s přímou podélnou osou. Jako výchozí materiál lze zpracovávat široké spektrum jakostí oceli od uhlíkové oceli až po ušlechtilou konstrukční ocel. Protože je zařízení přednostně využíváno k provádění    výzkumných a vývojových prací v oboru tváření a termomechanického zpracování, bylo ze strojně technického ohledu cíleně navrženo tak, aby poskytovalo široký a flexibilní technologický rozsah použitelnosti.

Vysokorychlostní kamera FASTCAM SA-X2

Slouží pro záznam vysoce dynamických dějů nastávajících nejen při tváření. Vysoké snímací frekvence, rozsáhlé možnosti nastavení snímacích režimů a odolná robustní konstrukce řadí tyto kamery do absolutní špičky v oblasti vysokorychlostního snímání. Snímač 1 024 x 1 024 obrazových bodů. Bitová hloubka 12 bitů. Snímací frekvence při plném rozlišení 12 500 sn/s. Maximální snímací frekvence 1 000 000 sn/sec.

Zařízení na ohýbání a ohraňování přesných plechových polotovarů

Tento stroj používá unikátní princip tříbodového ohýbání. Při tříbodovém ohýbání protlačí razník obrobek až na dno matrice. Dno matrice tak vytvoří kromě obou hran třetí dosedací bod. Hloubku matrice lze libovolně nastavovat, takže lze s vysokou přesností ohýbat různé úhly ohybu bez výměny nástrojů. Tříbodové ohýbání spojuje přesnost lisování s flexibilitou dvoubodového ohýbání. Jsou zapotřebí o něco vyšší lisovací síly než při dvoubodovém ohýbání.

Elektronová svářečka MEBW-60/2 

Zařízení slouží ke svařování pomocí elektronového svazku ve vakuu. Výkon lze měnit plynule od nuly do 2 kW. Dosažitelná  hloubka  průvaru  je  10  mm (v nerez oceli) při rychlosti svařování 10 mm/s.

Patička