Přejít k obsahu

Nabízíme

Měření běžných fyzikálních veličin

Rozsáhlá měření běžných fyzikálních veličin pomocí velké škály snímačů sil, krouticích momentů, provozních tlaků,  teplot,  otáček, atd. Měřicí aparatura má velký počet vstupů s vlastním záložním napájením.

 

Měření provozních statických i dynamických zatěžování a deformací konstrukcí

Rozsáhlá tenzometrická měření napjatosti konstrukcí při zatížení. Měřicí aparatura má velký počet vstupů a je  možné měření doplnit o definované působení zátěžných sil pro zjištění únavové životnosti. Měření optickými tenzometry, jejichž předností je odolnost proti elektromagnetickému rušení.

 

Rozsáhlá měření teploty

Měření velkého počtu měřicích bodů kontaktními termočlánky, nebo odporovými snímači. Částečný počet měření může být realizován při vyšších teplotách do 650°C.

 

Vysokorychlostní termovize a další činnosti

Měření a monitorování teplotního pole rychlých dějů v plném obrazu rychlostí 380 sn/s, v redukované velikosti až 25000 sn/s.

 

Další  činnosti

Například měření vibrací a hluku, experimentální modální analýza nebo verifikace výpočtových modelů a analýz.

Patička