Přejít k obsahu

Nabízíme

Strukturní analýzy

Jednou z hlavních rutinních činností laboratoře jsou strukturní analýzy, mezi které patří například kontrola mikročistoty, stanovení velikosti zrna, tloušťky povrchové vrstvy, kontrola mikro a makro struktury odlitků, výkovků, svarů, kontrola mikrostruktury po tepelném a tepelně-mechanickém zpracování.

 

Stanovení charakteru a příčiny porušení materiálu

Detailní analýzy lomových ploch doplněné makro a mikrostrukturními rozbory jsou součástí komplexnějších rozborů porušení materiálu, jejichž cílem je stanovit příčinu vzniku necelistvostí, efektů,  předčasných  lomů  součástí,  pomáhat s řešením výrobních problémů apod.

 

Hodnocení povrchových vrstev obráběcích nástrojů

Vysokoteplotní nanoindentace (do 750 °C) za podmínek blízkých provozu umožňuje zohlednit různé faktory ovlivňující životnost nástrojů, jako odolnost proti oxidaci, teplotní stabilitu, tvrdost za zvýšených teplot, odolnost proti únavovému porušení apod. Provádět lze i zkoušky vrypové nebo hodnocení opotřebení.

Patička