Přejít k obsahu

Mechanická zkušebna

mechanicka

Zaměření:

Mechanická zkušebna provádí zkoušky tahem, tlakem, rázem v ohybu, zkoušky tvrdosti, cyklického zatěžování atd. Tyto zkoušky jsou prováděny převážně na kovových materiálech a plastech.  V oblasti výzkumu a vývoje se zabýváme problematikou výroby a zkoušení tzv. malých vzorků, které je možné vyrobit z omezeného množství materiálu.

Hlavní činnosti

  • Zkoušení základních mechanických vlastností konstrukčních materiálů v rozsahu teplot od -150 do 1200 st.C podle platných standardů
  • Provádění zkoušek odolnosti proti porušení křehkým lomem při statickém a dynamickém zatěžování, měření vrubové a lomové houževnatosti. Stanovení přechodových teplot 
  • Provádění zkoušek malocyklové a vysokocyklové únavy a měření rychlosti šíření únavových trhlin
  • Měření klasické a instrumentované tvrdosti stacionárními a přenosnými tvrdoměry
  • Měření mechanických vlastností konstrukčních částí, hodnocení zbytkové životnosti s využitím nestandardních miniaturních vzorků
  • Provádění nestandardisovaných zkoušek dle požadavku zákazníka a možností zkušební techniky


Mechanická zkušebna RTI je akreditována podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Ing. Josef Volák, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře
E-mail: volak@rti.zcu.cz
Telefon: +420 377 638 776
Místnost: UF038

 

 

Patička