Přejít k obsahu

Nabízíme

Měření tvrdosti

Měření klasické a instrumentované tvrdosti stacionárními tvrdoměry (HV, HB, HRC). Měření tvrdosti přenosným tvrdoměrem v provozu.

 

Únavové zkoušky

Provádění zkoušek vysokocyklové únavy od pokojové  teploty  do  +900 °C. Stano-vení Wöhlerovy křivky, stanovení meze únavy. Provádění zkoušek nízkocyklové únavy při pokojové teplotě. Měření rychlosti šíření únavových trhlin (stanovení Paris-Erdoganova vztahu).

 

Zkoušky mechanických vlastností

Provádění zkoušek základních mechanických vlastností kovů, plastů, keramických materiálů, drátů, lan, textilních vzorků, atd.  v rozsahu teplot  od -150 °C do 1200 °C podle platných standardů. Zkoušky lze provádět na tyčích kruhového průřezu s válcovými, resp. závitovými hlavami, a na plochých tyčích do silové kapacity stroje 250 kN. Měření mechanických vlastností konstrukčních částí a hodnocení zbytkové životnosti s využitím nestandardních miniaturních vzorků.

 

Lomová mechanika a odolnost materiálů

Provádění  zkoušek z oblasti lomové mechaniky a odolnosti materiálů proti porušení křehkým lomem: zkoušky statické a dynamické lomové houževnatosti, klasické a instrumentované zkoušky rázem v ohybu podle platných národních a mezi-národních norem, vyhodnocení energií pro iniciaci a šíření trhlin při zkouškách rázem v ohybu, stanovení tranzitních teplot.

Patička