Přejít k obsahu

Nabízíme

Návrh a výroba řezných nástrojů

Hlavní činností této laboratoře je především konstrukce řezných nástrojů monolitních, s výměnnými břitovými destičkami a speciálně vyrobených „na míru“. Pro tuto činnost je využit nejmodernější software podporující např. přesný výpočet tvaru drážek a tvaru brusných kotoučů, napěťovou analýzu, simulaci řezného procesu nebo simulaci proudění kapaliny či jiných médií.

 

Úprava mikrogeometrie a leštění povrchu

Žádný produktivní nástroj se dnes již neobejde bez úpravy řezné hrany. Proto je této problematice v naší laboratoři věnována velká pozornost a dlouhodobě jsou  analyzovány  procesy  a  jejich  vliv na trvanlivost nástroje a kvalitu obrobeného povrchu. Dále se jako velmi potřebná ukazuje úprava leštění povrchu drážky, která zvyšuje užitné vlastnosti nástroje. Technologii leštění lze aplikovat i na obecné tvary, kde získaná drsnost povrchu má např. nižší Ra než 0,02 μm.

 

Měření plošné drsnosti a mikrogeometrie břitu

V mnoha případech již není dostačující povrch hodnotit pouze profilovou drsností, která nedokáže zhodnotit povrch komplexně. Naše laboratoř se problematikou hodnocení parametrů povrchu dlouhodobě zabývá a jsme schopni měřit a vyhodnocovat plošnou drsnost, která pracuje s objemovými parametry povrchu. Dále se zabýváme hodnocením mikrogeometrie nástroje, a to především poloměru zaoblení  ostří,  K  faktoru,  drsnosti  plochy  čela  a  hřbetu v oblasti budoucí plochy opotřebení.

 

Stavba prototypových dílů a podpůrných konstrukcí

Věnujeme se také návrhu a stavbě kovových dílů pomocí 3D technologie pracující na principu DMLS.  Proto,  aby  tisk  proběhl v požadované kvalitě, je  nezbytné  součást  správně  orientovat a podepřít pomocí podpůrných konstrukcí. V mnoha případech je nutné navrhnout podpory vnější i vnitřní a ty pak dotvarovat podle potřeby tak, aby tisknutá součást neměla tendenci se bortit, nevykazovala zvýšené pnutí a zhoršenou drsnost povrchu.

Patička