Přejít k obsahu

Nabízíme

Ergonomické studie s využitím 3D digitálních modelů člověka

Pomocí sofistikovaných digitálních modelů člověka jsme schopni ověřovat vhodnost současného pracoviště pro pracovníky. Díky customizaci digitálních modelů člověka jsme schopni provádět experimenty, jak pro muže tak ženy, různých výšek nebo váhy. S pomocí ergonomických analýz zaměřených na pracovní polohy, manipulaci s materiálem, energetický výdej, silové poměry atd., jsme schopni zajistit maximální vhodnost daného pracoviště pro pokud možno nejširší populační skupinu. Hlavní výhodou těchto ergonomických studií s pomocí digitálních modelů člověka je však možnost navržení zcela nového pracoviště ještě před vlastním zavedením do výroby. Studie jsou prováděny s pomocí nejnovější verze softwaru Tecnomatix Jack nebo Tecnomatix Process Simulate.

tpv2

  

Studie pro implementaci kolaborativních robotů

Se stále se zvyšující digitalizací výroby a tlakem na produktivitu, roste i potřeba automatizace. Oblast ergonomie je v dnešní době doplňována i o kolaborativní robotiku, kde dochází k interakci člověka s robotem. S pomocí softwaru Tecnomatix Process Simulate lze ověřit prostorové uspořádání nového konceptu pracoviště, dosahy robota a v rámci dynamické simulace i jeho provozní časy.

TPV_robot

Dynamická simulace výrobních systémů a procesů

Pokud jsou zoptimalizována jednotlivá pracoviště, dochází k hodnocení komplexních celků, jako například výrobních buněk, linek či segmentů. Simulace se v současné době stává neodmyslitelným nástrojem při návrhu, optimalizaci, či provozu jakéhokoliv složitějšího systému. Díky experimentům a simulačním výpočtům nad vytvořeným modelem jsme schopni v krátkém čase zmapovat průběh chování systému v reakci na jednotlivé změny vstupních parametrů. Pomocí dynamické diskrétní simulace jsou ověřovány nejčastěji kapacitní, kvalitativní a časové ukazatele. Tyto simulace jsou prováděny s pomocí nejnovější verze softwaru Tecnomatix Plant Simulation.

 

TPV_linka
 

 

3D skenování exteriérů, interiérů a rozměrných objektů

Pro věrohodné ztvárnění výrobních technologii a pracovišť jsou využívány moderní technologie pro digitalizaci reálného stavu. Tvorba 3D modelů a výkresů rozměrných objektů, existujících budov a zařízení nebo layoutů hal je při použití klasických metod s běžnými měřicími přístroji časově velice náročná a pracná záležitost. Pomocí prostorového 3D skeneru Leica ScanStation C5 lze velmi rychle získat digitální model výrobního stroje, pracoviště či celé haly. Naskenované bodové mračno může přímo posloužit k odečítání rozměrů, případně může posloužit jako podklad pro tvorbu 3D modelů i 2D výkresů.

TPV_scan

Virtuální prohlídky 3D modelů (např. výrobní haly, sklady)

Variantní návrhy nového prostorového uspořádání nebo jiných řešení jsou demonstrovány pomocí virtuální reality. Díky tomu lze vizualizovat detaily a prohlédnout návrhy ve stejné kvalitě, jako by byly již reálně aplikovány. Pro tuto vizualizaci lze využít dvou způsobů, a to buď pomocí 3D stereoskopické projekce na plátno nebo pomocí náhlavních displejů.

Patička