Přejít k obsahu

Nabízíme

Ergonomické studie s využitím 3D digitálních modelů člověka

Pro ergonomické studie jsou využívány tzv. digitální modely člověka (DMČ), které věrohodně představují skutečné pracovníky ve výrobě. S pomocí těchto DMČ dochází k ověřování vhodnosti současného, ale  i  k  návrhu  nového  řešení pro různé scénáře, jako například pro malé či velké pracovníky. Studie jsou prováděny s pomocí nejnovější verze softwaru Tecnomatix Jack.

tpv2

  

Dynamická simulace výrobních systémů a procesů

Pokud  jsou   zoptimalizována   jednotlivá   pracoviště,   dochází k hodnocení komplexních celků, jako například výrobních buněk, linek či segmentů. Pomocí dynamické diskrétní simulace jsou ověřovány nejčastěji kapacitní, kvalitativní a časové ukazatele. Tyto simulace jsou prováděny s pomocí nejnovější verze softwaru Tecnomatix Plant Simulation.

 

tpv4 

 

3D skenování exteriérů, interiérů a rozměrných objektů

Pro věrohodné ztvárnění výrobních technologii a pracovišť jsou využívány moderní technologie pro digitalizaci reálného stavu. Pomocí prostorového 3D skeneru Leica ScanStation C5 lze velmi rychle získat digitální model výrobního stroje, pracoviště či celé haly.

Virtuální prohlídky 3D modelů (např. výrobní haly, sklady)

Variantní návrhy nového prostorového uspořádání nebo jiných řešení jsou demonstrovány pomocí virtuální reality. Díky tomu lze vizualizovat detaily a prohlédnout návrhy ve stejné kvalitě, jako by byly již reálně aplikovány. Pro tuto vizualizaci lze využít dvou způsobů, a to buď pomocí 3D stereoskopické projekce na plátno nebo pomocí náhlavních displejů.

tpv5

Patička