Přejít k obsahu

Hlavní vybavení

manager

SKF Analysis and Reporting Manager

Podrobná FFT analýza je prováděna pomocí počítačového programu SKF Analysis and Reporting Manager. Tento program obsahuje všechny potřebné nástroje pro vyhodnocování vibrací, které produkují poškozené strojní součásti drážních zařízení, jako jsou například nápravová ložiska, ložiska trakčních motorů a zuby ozubených kol převodových skříní. Podle specifického projevu se provádí zjišťování původu vibrace.

SKF Machine Condition Advisor CMAS100-SL

Pro rychlou a operativní kontrolu vibrací je použito zařízení SKF Machine Condition Advisor CMAS100-SL. Toto lehké, přenosné zařízení ve velikosti většího pera snadno  provádí  důležitá  měření pro zjištění stavu stroje a měření teploty a automaticky vydává poplachovou informaci, když naměřené hodnoty vibrací stroje překročí přijaté směrnice. Měření vibrací obsahuje celkové rychlosti vibrací a odečet obálky zrychlení vibrací, který odfiltruje všechny signály  vibrací   stroje,   mimo těch, které vycházejí z ložisek a převodových skříní.

TEST_CONTROL

Počítačový program TEST CONTROL

Tento počítačový program umožňuje přípravu různých druhů zatěžování zkoušeného zařízení statickým i dynamickým zatížením. Do tohoto programu je díky jeho iteračnímu modulu možné vložit i záznam měření z provozu, kde se zkoumaná součást nachází, a tak vystavit zkoušenou součást reálnému provoznímu namáhání. Vkládání vstupních dat je umožněno v mnoha druzích formátů.

tked1

Zařízení SKF TKED 1

Pro monitorování výbojů v ložiskách elektrických točivých strojů je použito zařízení SKF TKED 1. Tento přístroj slouží k zjišťování počtu výbojů mezi oběžnými plochami ložisek a valivými elementy, a tím zjišťování trendů poškození těchto ložisek. Poškozování ložisek elektrických strojů vysokofrekvenčními ložiskovými proudy, které vznikají při napájení motorů z měničů, je velmi časté, a proto se tento přístroj stává velkým pomocníkem při srovnávacích měřeních na ložiskách motorů. Dalším vybavením  zkušebny je například  endoskop SKF TKE 10A, sloužící k vizuálnímu monitorování nepřístupných míst strojů.

Patička