Přejít k obsahu

Nabízíme

Zkoušky pevnosti a únavové životnosti konstrukčních částí a konstrukcí

Zkoušíme mechanické vlastností materiálů, konstrukcí a konstrukčních dílů se zaměřením na provozní pevnost a únavovou životnost. Provádíme simulace provozního zatěžování i zrychlené testování. Dále měříme tuhosti, deformace, napětí, zrychlení zatěžovaných částí. Stanovujeme únavové vlastnosti materiálu pro nízkocyklovou únavu (Manson - Coffinova křivka, cyklická deformační křivka) a vysokocyklovou únavu (SN křivka, Smithův diagram) a provádíme testování materiálů víceosým namáháním.

 

Únavová analýza a výpočty životnosti

Zkušebna je softwarově vybavena jak pro analýzu provozních a laboratorních  dat  z  tenzometrů a akcelerometrů, tak pro postprocesing výstupů z MKP modelů. Ve spolupráci s Laboratoří pro virtuální prototyping se v současnosti specializujeme na počítačovou simulaci  vibračních únavových zkoušek pro automobilový průmysl.

Patička