Přejít k obsahu

Hlavní vybavení

Job_4289

Mnohoúčelový vícekanálový elektrohydraulický zatěžovací systém pro dynamické zkoušky

tked1

Stroj pro zkoušky materiálových vzorků FU-O-250

 • Statické i dynamické, jednoosé i víceosé zkoušky typu tah-tlak-krut
 • Lineární hydromotor o jmenovité síle 250 kN a zdvihu ±50 mm – zatěžovací diagram
 • Kyvný hydraulický válec o jmenovitém momentu 2 kNm a otočení ±50°
  - zatěžovací diagram pro tah-tlak
  - zatěžovací diagram pro krut
  - v případě požadavku většího kroutícího momentu lze použít horizontální biaxiální stroj
 • Další vybavení: axiální a biaxiální extenzometry Epsilon pro dynamické zatěžování, piezoelektrický akcelerometr 

nCode_ilustrace

Software nCode GlyphWorks a nCode DesignLife

 • Nástroj pro únavovou analýzu naměřených dat z provozu
 • Postprocesing pro metodu konečných prvků
 • Komerční (GlyphWorks) i výzkumná licence (DesignLife)

 

 

Layout laboratoře

Patička