Přejít k obsahu

VÝZKUM ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ VE STROJÍRENSKÉ PRAXI - RTI PLUS

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010040

Název příjemce: Západočeská univerzita v Plzni

Termín realizace: 1.1.2019 - 31.12.2022

Rozpočet: 101 867 853,- Kč

 

Cílem projektu je předaplikační výzkum v oblasti aditivních technologií s podporou špičkového experimentálního zařízení a moderního programového vybavení.

Hlavním odborným cílem projektu je minimalizovat kritické místo technologie 3D tisku kovu a kompozitu, kterým je deformace součásti v průběhu a po ukončení tisku způsobená pnutím v materiálu. Hlavním dopadem projektu bude mnohem efektivnější využití těchto materiálů a výrazně vyšší bezpečnost, spolehlivost a produktivita technologie 3D tisku.

Projekt RTI plus je financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z operačního programu EU Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Předaplikační výzkum pro ITI plzeňské metropolitní oblasti.

msmt_eu

Patička