Přejít k obsahu

Aktuální projekty

Doba řešení Označení Popis projektu
2018-2020 FV30149 3D tisk výpočtově optimalizovaných kovových součástí s využitím technologie DMLS
2018-2020 TH03010257 Nová hydrodynamická naklápěcí ložiska s velmi vysokou tuhostí a útlumem
2018-2020 TH03030216 KONTRA - Výzkum a vývoj lehkého, bezpečného a ekologicky citlivého traktorového návěsu se zvýšenou transportní kapacitou s použitím vysokopevných ocelí
2018-2020 TH03030219 KONDRA - Výzkum a vývoj druhé generace bezpečných a ekologicky citlivých dvouramenných nosičů kontejnerů s použitím vysokopevných ocelí
2018-2021 TH03010164 Technologie a komponenty pro e-mobilitu
2017-2019 Neue Materialien für die additive Fertigung / Nové materiály pro aditivní technologie
2017-2019 TH02010553 Trakční, otočný podvozek pro úzkorozchodné, nízkopodlažní tramvajové vozidlo
2017-2019 TJ01000161 Systematický aplikovaný výzkum materiálových vlastností martenzitické oceli W-Nr. 1.2709 vyrobené 3D tiskem technologií DMLS s uplatněním výsledků výzkumu v praxi
2017-2019 GA17-01641S Zlepšení vlastností a komplexní charakterizace nové generace oxidy precipitačně vytvrzených ocelí na bázi Fe-Al-O
2017-2020 FV20235 Pokročilé technologie přípravy, výroby a širší uplatnění klasických a elektronických vačkových mechanizmů v průmyslu
2017-2020 FV20441 Výzkum a vývoj bezpečného čela tramvaje
2017-2020 FV20637 Výzkum a vývoj nové nástrojové jednotky pro produktivní obrábění velmi přesných děr
2017-2020 TH02010303 3D tisk funkčních dílů vyrobených technologií DMLS z materiálu Inconel 718 pro energetický průmysl a výzkum jejich konečných vlastností
2016-2019 FV10215 Vysoce efektivní tryskový tkací stroj pro výrobu perlinkových tkanin
2016-2019 FV10219 Víceúčelové soustružnické centrum pro obrábění rozměrných a tvarově složitých součástí rotačního charakteru, určených pro energetiku a obnovitelné zdroje
2016-2019 53 Přeshraniční síť pro výzkum a inovace v oblasti energetické účinnosti a kombinované výroby tepla a elektřiny
2015-2018 662076 effiPRESS -- Development of energy-efficient press hardening processes based on innovative sheet and tool steel alloys and thermo-mechanical process routes
2015-2020 LO1502 RoRTI - Rozvoj Regionálního technologického institutu
2012-2019 TE01020038 Centrum kompetence drážních vozidel
2012-2019 TE01020075 Centrum kompetence-strojírenská výrobní technika

Patička