Přejít k obsahu

Regionální technologický institut - RTI

Hlavním strategickým cílem projektu je vybudování, zprovoznění a udržení výzkumného ústavu s názvem Regionální technologický institut - RTI. RTI bude autonomní a nedílnou součástí Fakulty strojní na Západočeské univerzitě v Plzni. RTI bude svoje aktivityvykonávat převážně v nově vybudovaných halových laboratořích. 10 moderně vybavených laboratoří a zkušeben bude představovat novou a významnou výzkumnou kapacitou pro podniky z regionu i mimo něj. RTI se zaměří na výpočtovou a experimentální podporu navrhování moderních konstrukcí vozidel a výrobních strojů a zařízení a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. Soupis výzkumných programů: RTI_1: Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů RTI_2: Výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací RTI_3: Výzkum a vývoj tvářecích technologií RTI_4: Výzkum a vývoj technologií obrábění Mezi hlavní oblasti zájmu RTI patří strojírenské a technologické podniky s těmito hlavními podnikatelskými směry: výroba a provoz dopravní a manipulační techniky, výroba a provoz obráběcích a tvářecích strojů, aplikace technologií obrábění a tváření. Strategickým cílem projektu je postupné zvyšování podílu smluvního výzkumu, který dosáhne minimálně 33% provozního rozpočtu nejpozději do 5 let po ukončení financování projektu z OP VaVpI. RTI zabezpečí dostatek kvalitních výzkumných pracovníků a bude se významně podílet na rozvoji vzdělanosti v regionu i v celé ČR. RTI se bude podílet na výchově studentů magisterského a doktorského studia tak, aby vzrostla jejich zkušenost a spolupráce s aplikační sférou.

Název projektu: Regionální technologický institut - RTI
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/03.0093
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Datum zahájení realizace projektu: 01.02.2011
Datum ukončení realizace projektu: 30.06.2015
Celkové výdaje projektu: 433 577 tis. Kč
Celková výše finanční podpory: 433 577 tis. Kč
z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 368 540 tis. Kč
z toho 15% Státní rozpočet ČR:   65 036 tis. Kč

www.opvavpi.cz

3.2loga rgb

Patička