Přejít k obsahu

Rozvoj technologií obrábění v RTI

Projekt „Rozvoj technologií obrábění v RTI“ umožnil pořídit vybavení pro výzkum obrobitelnosti žárových nástřiků a laserových návarů na funkčních tvarově složitých plochách. Rozvíjí tak výzkumný program „RTI 4 – Výzkum a vývoj technologií obrábění“ v rámci Regionálního technologického institutu (RTI), výzkumného centra Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vysokoposuvové obráběcí centrum a integrovaný CAD/CAM systém pořízený v rámci projektu v hodnotě více než 10,7 milionu korun využije osm výzkumných pracovníků RTI. Projekt rozšiřuje nejen výzkumný potenciál RTI, ale posiluje také kvalitu i rychlost transferu technologií a znalostí do praxe a spolupráci s aplikační sférou. Zároveň umožňuje zpětný přenos nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti.

Základní údaje projetu:
Název projektu: Rozvoj technologií obrábění v RTI
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/2.1.00/19.0391
Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Příjemce: Západočeská univerzita v Plzni
Datum zahájení realizace projektu: 01.01.2015
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2015
Celkové výdaje projektu: 13 694 191,00
Celková výše finanční podpory: 10 737 206,00
z toho 85% Evropský fond pro regionální rozvoj: 9 126 625,10
z toho 15% Státní rozpočet ČR: 1 610 580,90
www.opvavpi.cz

3.2loga rgb

Patička