Přejít k obsahu

Laboratoř mechanické zkušebny RTI certifikována dle normy ISO/IEC 17025:2005

Regionální technologický institut (RTI) dokončil akreditační proces pro laboratoř mechanické zkušebny v Plzni. Mechanická zkušebna RTI (č. 1726) získala od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. akreditační osvědčení č. 381/2018 dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 dne 13.7.2018.

Rozsah udělené akreditace je zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů. Osvědčení je dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků.

Laboratoř je certifikovaná pro provádění následujících typů zkoušek dle příslušných norem a postupů: zkouška tahem, ohybem a tvrdosti podle Vickerse a Rockwella HRC.

Více na www.cia.cz


06.08.18
Zpět na seznam aktualit

Patička